Til hovedinnhold
English

Anne Luise Ribeiro

Overingeniør
E-postadresse
anne.luise.ribeiro@niva.no
Telefonnummer
+47 402 99 029
Ekstern forskerprofil
Cristin

Profil

Anne Luise Ribeiro har bakgrunn i biologi og mastergrad i økotoksikologi med fokus på effekter av olje på biotransformasjon i marine organismer. Hun har stor interesse for aktuelle miljøproblemer, miljøkjemi og økotoksikologi og senest hvordan disse håndteres i en urban kontekst.

Hun har gjennom flere seksjoner innad i NIVA opparbeidet bred erfaring som prosjektmedarbeider, spesielt med fokus på praktisk utførelse, jobb med instrumentelle og manuelle analyser i vann. Hun har innsikt i økotoksikologiske analyser og bioassays, samt plastanalyser og kompetanse med standardiserte prøvetakingsmetoder for vannlevende organismer (særlig fisk og skjell) og sediment. Som verneombud har Anne Luise også alltid et ekstra fokus på HMS.