Til hovedinnhold
English
Seksjoner

Urbane miljøer og infrastruktur

Seksjonen forsker på tema som bidrar til å utvikle byer og tettsteder, og infrastruktur i en bærekraftig retning og som påvirker omgivelsene minst mulig. Vi studerer problemene, prosessene, og løsningene for håndtering av drikkevann, avløpsvann og overvann i urbane områder og i et endret klima.

Seksjonen gjennomfører nasjonal og internasjonal forskning og rådgivning som bidrar til økt forståelse av biogeokjemiske prosesser og transport av gamle og nye forurensningsstoffer inn og ut av urbane områder. Vi forsker for å øke vår forståelse av det urbanhydrologiske kretsløpet og de miljømessige og samfunnsmessige konsekvensene av fortetting og urbanisering på vannmiljøet i et endret klima.

Vi forsker på konvensjonelle og naturbaserte løsninger for håndtering og rensing av drikkevann, avløpsvann, overvann fra tette flater, og industrielle utslipp. Vi utvikler avanserte renseteknologier som ulike membranteknologier, UV, og ozonering. Disse teknologiene er viktige for å hindre  antibiotikaresistens som en følge av at legemidler og miljøgifter spres i miljøet.  

Forskerne våre jobber også med å øke bevisstgjøringen om at urbant overvann og renset gråvann kan gjenbrukes, til vanning eller som et blå-grønt element i det urbane landskapet. Vi studerer hvordan iboende ressurser i svartvann og våtorganisk avfall kan høstes og utnyttes på en samfunnsøkonomisk og bærekraftig måte.

Seksjonen jobber tverrfaglig og består av forskere med bakgrunn i miljø- og renseteknologi, hydrologi og hydraulikk, modellering, kjemi, biologi, økotoksikologi og samfunnsvitenskap. Vi jobber anvendt, og vi gjennomfører prosjekter i laboratoriet og i felt. Ofte gjennomfører vi pilotering av renseløsninger ute hos oppdragsgivere.

Våre prosjekter bidrar til det grønne skiftet gjennom å utvikle ny kunnskap om- og ta i bruk sirkulære løsninger på vannrelaterte utfordringer i byene. Seksjonen er en ettertraktet kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for kommuner, statlige etater og privat næringsliv.