Til hovedinnhold
English

Sondre Meland

Forskningsleder
E-postadresse
sondre.meland@niva.no
Telefonnummer
+47 970 37 586
Ekstern forskerprofil
Cristin

Profil

Sondre Meland er ferskvannsbiolog (Cand. Scient.) og økotoksikolog (PhD) fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) med faglig spesialisering innen fiske- og bunndyrøkologi, samt miljøkjemi og toksikologiske effekter hos fisk. Hans forskning gjennom mange år omhandler kobling mellom miljøkjemi (urbane og veirelaterte miljøgifter inkl. bildekkpartikler og bildekkstoffer) og økologiske effekter spesielt innen urbane områder inkludert samferdsel. Han har jobbet mye med naturbaserte og teksniske løsninger for rensing av overvann, veivann og tunnelvaskevann. Dette inkluderer også muligheten for gjenbruk av overvann til andre formål. Et nytt og viktig forskningsområde er også hvordan bruk av sensorteknologi, digitalisering og modellering kan øke forståelsen av problemene og løsningene for håndtering av f.eks. overvann i byene. I årene 2020-2022 var han forskningsleder for seksjonen Nedbørfeltprosesser. Fra juni 2022 er han forskningsleder for seksjonen Urbane miljøer og infrastruktur.