Til hovedinnhold
English
Prosjekter

CORNELIA

I CORNELIA-prosjektet tester og verifiserer NIVA sammen med sine to industripartnere innovative tekniske løsninger for målrettet fjerning av antimikrobiell resistens fra avløpsvann på sykehus (ved kilden) og på renseanlegg (før utslipp til miljøet).

Prosjektperiode
-
Finansiering
Norges forskningsråd
Totalbudsjett
1 200 000

Om prosjektet

CORNELIA (Antimicrobial Resistance in One Health Interfaces) omhandler utvikling og spredning av antimikrobiell resistens (AMR) i jord- og vannmiljøer som er viktige grenseflater mellom mennesker og dyr. Dette gjøres gjennom en tverrfaglig og tverrsektoriell tilnærming som involverer alle de tre pilarene i En-helse, og som bringer biologi- og teknologisektoren sammen for å utnytte ny teknologi til dataanalyse og overvåking, utvikling av diagnostiske verktøy og etablering av intervenerende tiltak.

CORNELIA er organisert i fem vitenskapelige arbeidspakker:

 1. Forekomst av AMR ulike miljøsettinger;
 2. Nye diagnostiske verktøy og ny teknologi for diagnose og metagenom- og helgenomsekvensdata;
 3. Persistens, overføring og ekspresjon av AMR i ulike miljøsettinger;
 4. Strategier for overvåking av AMR i miljøet;
 5. Innovative teknologier for intervensjon av AMR og rensing av avløpsvann.

CORNELIA-teamet består av vitenskapelige partnere fra NMBU, FHI, UiT, NIBIO, NIVA, samt start-up selskapene Blueshift AS og Sustaintech AS. Tilgang til relevant prøvetaking og testing av teknologi sikres gjennom samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Vestfjorden Avløpsselskap AS.

Prosjektillustrasjon
Klikk for å se større bilde

Mer informasjon

Prosjektpartnerne

 • Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Universitetet i Tromsø (UiT)
 • Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Oslo universitetssykehus (OUS)
 • Vestfjorden Avløpsselskap AS (VEAS)
 • Blueshift AS
 • Sustaintech AS

Publikasjoner

Schwermer, C.U., Krzeminski, P. Dette kan være nøkkelen i kampen mot anti­biotika­­resistens. Forskersonen 2023. https://forskersonen.no/antibiotika-antibiotikaresistens-kloakk/dette-kan-vaere-nokkelen-i-kampen-mot-antibiotikaresistens/2157487

Omsted, G. Resistente bakterier slippes daglig ut i vannet via kloakken. Forskersonen 2019. https://forskning.no/helse-medisin-og-helse-miljo/resistente-bakterier-slippes-daglig-ut-i-vannet-via-kloakken/1311059