Til hovedinnhold
English
Prosjekter

DUWA

Målet med DUWA-prosjektet er å rense avløpsvann fra sykehus for å minimere spredningen av antimikrobiell resistens (AMR) til miljøet og å redusere utslippene av mikroforurensinger. NIVA bistår oppstartsselskapet Sustaintech AS i utviklingen og verifiseringen av ozonering for å fjerne antibiotikaresistente bakterier (ARB) og antibiotikaresistensgener (ARG) i avløpsvann desentralt på et norsk sykehus.

Prosjektperiode
-
Finansiering
Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark
Totalbudsjett
945 000

Om prosjektet

Prosjektet DUWA har som mål å utvikle, kvalifisere og teste et nytt konsept for å fjerne ARB, ARG og legemiddelrester, fra avløpsvannet fra sykehus.

Teknologien som utvikles og demonstreres, er et teknisk tiltak for å redusere spredning av antibiotikaresistente organismer, og resistensgener, samt resistensdrivende stoffer (som antibiotika) og miljøskadelige stoffer ut ifra avløpsvann som slippes ut ved sykehus og havner i det ytre miljøet per i dag. Intensjonen er å bryte kjeden for overføring av AMR mellom det kliniske og det ytre miljøet ved å rense avløpet.

Prosjektet involverer dermed alle tre sektorer av Én-helse (One Health), dvs. mennesker, dyr og det ytre miljøet.

DUWA bygger og installerer et nytt pilot-skala renseanlegg på et norsk sykehus. Piloten settes i kontinuerlig drift, det skal tas prøver og analyseres data som tar med seg svingninger i vannkvalitet og variasjoner mellom institusjoner, døgn og sesong. Viktige spørsmål som søkes besvart er

(a) hvor mye teknologien reduserer toksisiteten av det urensete vannet,

(b) teknologiens renseeffektivitet (%-fjerning av ARG og legemidler), og

(c) tallfeste hvor mye teknologien bidrar til å redusere utslipp av legemidler og antibiotikaresistens.

En rekke delmål undersøkes, herunder å finne optimale driftsforhold, håndtering av fremmedobjekter i vannet, skum og i hvilken grad cellulose fra toalettpapir og matrikulert engangsutstyr påvirker renseprosessen.

I tillegg vurderes økonomiske forhold av denne desentraliserte renseløsningen.

Prosjektfigur
Klikk på bildet for større versjon.

Mer informasjon

Prosjektpartnerne

  • Trond Ingebretsen, Sustaintech AS
  • Carsten Ulrich Schwermer, NIVA
  • Marius Øverland, Trosvik Engineering AS
  • Nina Due, Oslo Universitetssykehus
  • Einar Ramsli, Sykehuset Telemark
  • Vegard Heggem, Sustaintech AS
  • Anja Egeberg, Trosvik Engineering AS
  • Preben Hjallum, Universitet i Sørøst Norge

Publikasjoner

Omsted, G. Resistente bakterier slippes daglig ut i vannet via kloakken. Forskersonen 2019. https://forskning.no/helse-medisin-og-helse-miljo/resistente-bakterier-slippes-daglig-ut-i-vannet-via-kloakken/1311059

Schwermer, C.U., Krzeminski, P. Dette kan være nøkkelen i kampen mot anti­biotika­­resistens. Forskersonen 2023. https://forskersonen.no/antibiotika-antibiotikaresistens-kloakk/dette-kan-vaere-nokkelen-i-kampen-mot-antibiotikaresistens/2157487