Til hovedinnhold
English
Prosjekter

HOTMATS

Antimikrobiell resistens (AMR) er en av vår tids største helseutfordringer med alvorlige økonomiske konsekvenser for samfunnet globalt. Målet med HOTMATS er å designe, iverksette og vurdere modulære, avanserte løsninger for effektiv og desentralisert rensing av avløpsvann ved utvalgte punktkilder for AMR, som sykehus og sykehjem.

Person foran stor tank
Prosjektperiode
-
Finansiering
Norges forskningsråd
Totalbudsjett
7 000 000
Eksterne nettsted
jpiamr.eu
Involverte fra Niva
Pawel Krzeminski

Om prosjektet

Målet med HOTMATS er å designe, iverksette og evaluere modulære, avanserte løsninger for effektiv og desentralisert rensing av avløpsvann ved utvalgte punktkilder for AMR. De anvendte teknologiene er primært rettet mot AMR-forurensning og helsetruende smittestoffer i avløpsvannstrømmer direkte ved AMR-hotspots.

Vi beveger oss dermed bort fra "end-of-pipe"-tilnærminger som brukes på avløpsrenseanlegg, og retter oss mot alle de tre pilarene i One-Health.

Prinsippene for de tekniske løsningene som anvendes i HOTMATS, er basert på lysdrevet desinfeksjon, ozonering, UV-bestråling og membranfiltrering. Ved å samle inn og behandle avløpsvann fra AMR-hotspots, som sykehus, sykehjem og slakterier, demonstreres det at de nye pilotskala-behandlingssystemene er bedre enn dagens løsninger.

Vår tilnærming har til hensikt å redusere risikoen forbundet med antibiotikaresistente bakterier, antibiotikaresistente gener og fakultativt patogene bakterier som sprer seg fra hotspots til det naturlige miljøet nedstrøms, og å avlaste sentrale avløpsrenseanlegg.

Det blir gjennomført en kost-nytte-analyse for å påvise de potensielle fordelene, f.eks. å unngå helserisiko, og kostnadene ved å ta i bruk de nyutviklede metodene. Det vurderes hvordan teknologien kan overføres fra høyinntektsland til lavinntektsland ved å gjennomføre en betalingsvillighetsstudie for desentralisert behandling av AMR i lav- og mellominntektsland.

Mer informasjon

Prosjektpartnere

 

  • Thomas Schwartz, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany (Coordinator)
  • Carsten Schwermer, Norwegian Institute for Water Research (NIVA), Norway (Partner)
  • Jaqphet Opintan, University of Ghana, Ghana (Partner)
  • Richard Mulwa, University of Nairobi, Kenya (Partner)

Publikasjoner (se flere under)

Cong, X., Krolla, P., Khan, U.Z. et al. Antibiotic resistances from slaughterhouse effluents and enhanced antimicrobial blue light technology for wastewater decontamionation. Environ Sci Pollut Res (2023). https://doi.org/10.1007/s11356-023-29972-x

Omsted, G. Resistente bakterier slippes daglig ut i vannet via kloakken. Forskersonen 2019. https://forskning.no/helse-medisin-og-helse-miljo/resistente-bakterier-slippes-daglig-ut-i-vannet-via-kloakken/1311059