Til hovedinnhold
English
Prosjekter

BLUEMISSION AA – Et prosjekt under EUs Mission Ocean

BlueMissionAA etablerer et koordinasjonsknutepunkt for å støtte EUs Samfunnsoppdrag for å restaurere hav og ferskvann, særlig implementeringen i Atlanterhavet og det arktiske bassenget. Prosjektet vil sette søkelys på å bevare og gjenopprette marine og kystøkosystemer og biologisk mangfold for økt klimarobusthet.

Is i hav
Prosjektperiode
-
Finansiering
EU/DG RTD/CINEA
Totalbudsjett
3 200 000
Eksterne nettsted
bluemissionaa.eu
Forskningsseksjon
Vann og samfunn
Kontaktpersoner
Sindre Langaas

Om prosjektet

BlueMissionAA er et koordinerings- og støtteprosjekt for gjennomføringen av EUs mission "Restore our Ocean and Waters" i Atlanterhavet og det arktiske bassenget. Det vil sette søkelys på restaurering av marine og kystøkosystemer og økt klimarobusthet.

BlueMission AA vil konsolidere og mobilisere et bredt fellesskap av relevante interessenter og EU-borgere for å oppnå oppdragets mål på bassengnivå.

Den vil levere et effektivt styringsrammeverk tilpasset politikk, initiativer og programmer på nasjonalt, regionalt og EU-nivå [WP1], bygge et godt koordinert overvåkingsrammeverk for å støtte fremdriften i implementeringen på løpende basis [WP2], gi en katalog over relevante støttetjenester [WP3], fremme et attraktivt innovasjonsøkosystem for økologisk restaurering [WP4], og styrker EU/EEA-borgere til å engasjere seg i bevaring og restaurering av hav og kyst gjennom deltakende midler [WP5].

Seks casestudier vil bli valgt ut for å representere ulike typer av restaureringstilnærminger (f.eks. beskyttelse, aktiv restaurering, bærekraftig høsting) for å synliggjøre eksisterende og utprøvde metoder fra nyere og pågående prosjekter og nettverk.

Pilotstudiene vil levere retningslinjer og anbefalinger om optimale styringstilnærminger for å levere skydd og restaurering i marine, ferskvann og overgangsvannsystemer og skalerbarhet for å nå oppdragsmålene. BlueMissionAA vil utvikle to regionspesifikke forslag for en effektiv oppdragsfyrtårnstyring, ett for Atlanterhavet og ett for Arktis.

NIVAs rolle i prosjektet ligger spesielt i WP1 og WP2, med et spesifikt ansvar for det arktiske bassenget.