Til hovedinnhold
English
Kollasj som viser mennesker i som jobber i og ved vann.
Forside

Overvåkningsprogrammer

NIVA leder en rekke store, nasjonale overvåkningsprogrammer og deltar som partner i flere andre.

Miljøovervåking i Norge gir myndighetene kunnskap til å sette i gang tiltak for å vedlikeholde eller forebygge forringelse av miljøverdier. Målet er å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag for tiltak og politiske beslutninger, og å sikre befolkningen informasjon om miljøets tilstand.

Miljøovervåkingen gir grunnlag for å gjennomføre miljøtiltak nasjonalt og internasjonalt. Det viser også om iverksatte tiltak har effekt. Resultatene er dessuten viktig for prioriteringer innenfor miljøforvaltningens arbeidsområder.

NIVA er ansvarlig for gjennomføring av flere av Miljødirektoratets nasjonale overvåkningsoppdrag og har delansvar i en rekke andre. Vi har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av omfattende feltarbeid, koordinering av underleverandører, fra internasjonale forskningsinstitutter til lokale prøvetakere, kjemiske og biologiske analyser, rapportering og publisering av resultater, samt popularisering og formidling til ulike interessenter.

Følg lenkene under for å lese mer om våre nasjonale overvåkningsprogrammer.