Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Havforsuringsovervåking i norske farvann

Prosjektets formål er å overvåke havforsuring i norske farvann for å gi oversikt over hvor fort norske havområder forsures på grunn av menneskeskapte CO2-utslipp.

Bilde av lasteskip med sjø rundt.
Prosjektperiode
-
Finansiering
Miljødirektoratet
Forskningsseksjon
Oseanografi
Kontaktperson
Helene Frigstad
Involverte fra Niva
Jie Liu

Om prosjektet

Tidsrom: 2010- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2021-2025
 

Les om programmet hos Miljødirektoratet

Programmet dekker alle de tre norske forvaltningsplanområdene (Barentshavet/Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak) i tillegg til kystsonen, og kombinerer målinger i havoverflaten, målinger i hele vannsøylen og kontinuerlige målinger.

Programmet har som mål å undersøke status for pH- og karbonsystemet i norske kyst- og havområder for å øke kunnskapen om utveksling av CO2 mellom hav og atmosfære, naturlige svingninger og geografisk variasjon i pH og karbonsystem for å bedre forstå havets rolle som karbonlager. Med dette ønsker man å bedre kunne skille langsiktige trender i forsuringsutvikling fra naturlige svingninger og tallfeste langsiktige trender. Det er også et ønske å overvåke biologiske effekter av havforsuring på egnede arter når tilstrekkelig kunnskap om overvåkingsmetodikk er etablert.

NIVA leder prosjektet, som gjennomføres sammen med samarbeidspartnerne Havforskningsinstituttet, NORCE Norwegian Research Centre, Universitetet i Bergen og Akvaplan-niva.  

Prosjektet har resultert i en rekke rapporter og publikasjoner, herunder:

Skjelvan, I., E. Jones, M. Chierici, H. Frigstad, K.Y. Børsheim, H.H. Lødemel, T. Kutti, A.L. King, K. Sørensen, A. Omar, R. Bellerby, G. Christensen, S. Marty, E. Protsenko, C. Mengeot, L. Valestrand, M. Norli, K. Jackson-Misje, L.B. Apelthun, T. de Lange, T. Johannessen, C. Mourgues 2021. Monitoring ocean acidification in Norwegian seas in 2020. Report, Norwegian Environment Agency/Miljødirektoratet, M-2056.

Jones, E., M. Chierici, I. Skjelvan, M. Norli, H. Frigstad, K.Y. Børsheim, H.H. Lødemel, T. Kutti, A.L. King, K. Sørensen, S. K. Lauvset, K. Jackson-Misje, L.B. Apelthun, T. de Lange, T. Johannsessen, C. Mourgues, R. Bellerby. Monitoring ocean acidification in Norwegian seas in 2019 / Havforsuringsovervåking i norske farvann i 2019. Report, Norwegian Environment Agency/Miljødirektoratet, M-1735.

Elizabeth Jones, Melissa Chierici, Ingunn Skjelvan, Marit Norli, Knut Yngve Børsheim, Helene Hodal Lødemel, Tina Kutti, Kai Sørensen, Andrew Luke King, Siv Lauvset, Kristin Jackson, Tor de Lange, Truls Johannessen, C. Mourgues. Monitoring ocean acidification in Norwegian seas in 2018 / Havforsuringsovervåking i norske farvann i 2018. Report, Norwegian Environment Agency/Miljødirektoratet M-1417.

Jones, E., Chierici, M., I. Skjelvan, M. Norli, K. Y. Børsheim, S. K. Lauvset, H.H. Lødemel, K. Sørensen, A.L. King, T. Johannessen. 2018. Monitoring Ocean Acidification in Norwegian waters/Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2017. Report, Norwegian Environment Agency/Miljødirektoratet, M-1072|2018.

Skjelvan, I., E. Jones., M. Chierici., M. Norli., Havforsuring i norske farvann, 2018. Faktaark, Miljødirektoratet, M-1130|2018.

Chierici, M., I. Skjelvan, M. Norli, E. Jones, K.Y. Børsheim, S. K. Lauvset, H.H. Lødemel, K. Sørensen, A.L. King, T. Johannessen. 2017. Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2016, Rapport, Miljødirektoratet, M-776|2017.

Skjelvan, I., M. Chierici, K. Sørensen, K. Jackson, T. Kutti, H.H. Lødemel, A. King, E. Reggiani, M. Norli, R. Bellerby, E. Yakushev, A. Omar, 2016. Havforsuring i vestlandsfjorder og CO2-variabilitet i Lofoten, Rapport, Miljødirektoratet, M642-2016.

Chierici, M., I. Skjelvan, M. Norli, H.H. Lødemel, L.F. Lunde, K.Y. Børsheim K. Sørensen, E. Yakushev, A. Renner., T. Kutti., R. Bellerby, A.L. King, S. K. Lauvset, T. Johannessen. 2016. Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2015, Rapport, Miljødirektoratet, M-573|2016.

Chierici, M., I. Skjelvan, M. Norli, H.H. Lødemel, L.F. Lunde, K. Sørensen, E. Yakushev, R. Bellerby, A.L. King, S. K. Lauvset, T. Johannessen, K.Y. Børsheim. 2015. Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2014, Rapport, Miljødirektoratet, M-357|2015.

Chierici, M., I. Skjelvan., R. Bellerby., M.Norli., L. Lunde Fonnes., H. Hodal. Lødemel., K.Y. Børsheim., K. S. Lauvset., T. Johannessen., K. Sørensen., E. Yakushev. 2014. Overvåking av havforsuring i norske farvann, Rapport, Miljødirektoratet, TA218-2014.