Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Miljøgifter i en urban fjord

Programmet har som hensikt å kartlegge nivåer av miljøgifter som er tilstede i en fjord i et tett befolket område og hvordan forurensningen oppkonsentreres i næringsnettet i fjordsystemet.

Bilde av vann og personer som jobber med utstyr.
Prosjektperiode
-
Finansiering
Miljødirektoratet
Forskningsseksjon
Miljøgifter
Kontaktperson
Anders Ruus

Om prosjektet

Tidsrom: 2012- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2021-2025

Les om programmet hos Miljødirektoratet

I dette programmet brukes Indre Oslofjord som modell for andre norske fjorder med tilsvarende påvirkning. Programmet omfatter prøvetaking og analyse av sediment og organismer i en marin næringskjede, prøver av blod og egg fra gråmåke, samt undersøkelser av tilførsler av miljøgifter via overvann. Relevante parametere er blant annet en rekke «nye» og «tradisjonelle» miljøgifter, slik som tungmetaller, organiske miljøgifter og stabile isotoper. Data fra programmet skal brukes i internasjonale miljøgiftreguleringer, som REACH og Stockholmkonvensjonen.