Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Overvåkning av miljøgifter i kystområdene (MILKYS)

Programmet følger med på nivåer, trender og effekter av de mest miljøfarlige tungmetallene og organiske miljøgifter i marine organismer langs hele norskekysten, fra Oslofjorden til Varangerfjorden, og på Svalbard.

Nærbilde av blåskjell
Prosjektperiode
-
Finansiering
Miljødirektoratet
Kontaktperson
Merete Schøyen

Om prosjektet

Tidsrom: 1981- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2021-2025


Les om programmet hos Miljødirektoratet

Biologiske effekter undersøkes på et utvalg av stasjonene for å vurdere hvilken påvirkning miljøgifter har på organismer. Resultater fra programmet benyttes til internasjonale avtaler i regi av EU og i OSPAR, men også til nasjonale og lokale utslippsregulerende tiltak og bidrar til vurdering av Tryggsjømat. Hensikten er også å bidra til å stanse bruk og utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer.

Relevante parametere er blant annet metaller, og en rekke uorganiske og organiske miljøgifter. Programmet har opp gjennom årene overvåket sediment, blåskjell, snegl, reker, dypvannsfisk så vel som torsk og en rekke flatfisk arter. Programmet har også inkludert blant annet kildesporing ved hjelp av radioaktive isotoper eller utvidet stasjonsnett, forekomst av mikroplast, bruk av passive prøvetakere og kortvarig, mer intensiv overvåking i tid og rom for å sjekke hvor robuste ICES/OSPAR-metodene vi anvender er.

Programmet har ved flere anledninger tatt et statistisk «dypdykk» i databasen for å avdekke for eksempel stedsgradienter eller bedre forklaringsvariabler. Programmet har utviklet et nytt begrep kalt antatt provisorisk høy referansekonsentrasjon for miljøgifter (PROREF, Norwegian provisional high reference contaminant concentrations).

Dataene vises hos ICES (The International Council for the Exploration of the Sea), som har ansvar for dataforvaltning for OSPAR (The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic), og i Vannmiljø-databasen til Miljødirektoratet.

Mer informasjon

Arbeidet har resultert i en rekke rapporter:

Schøyen, M., Grung, M., Lund, E., Hjermann, D., Ruus, A., Øxnevad, S., Beylich, B., Jenssen, M. T. S., Tveiten, L., Håvardstun, J., Ribeiro, A. L., Doyer, I., Bæk, K. 2022. Contaminants in coastal waters 2021. Miljødirektoratet rapport 2362. NIVA-rapport 7784-2022.

Schøyen, M., Lund, E., Hjermann, D., Ruus, A., Beylich, B., Jenssen, M. T. S., Tveiten, L., Håvardstun, J., Ribeiro, A. L., Doyer, I., Bæk, K., Grung, M., Øxnevad, S. 2021. Contaminants in coastal waters of Norway 2020. Miljødirektoratet rapport 2124. NIVA-rapport 7686-2021.

Green, N. W., Schøyen, M., Hjermann, D. Ø., Øxnevad, S., Ruus, A., Grung, M., Beylich, B., Lund, E., Tveiten, L., Jenssen, M. T., S., Håvardstun, J., Ribeiro, A. L., Doyer, I., Bæk, K. 2020. Contaminants in coastal waters of Norway 2019. Miljødirektoratet rapport 1894. NIVA-rapport 7565-2020.
 
Green, N. W., Schøyen, M., Hjermann, D. Ø., Øxnevad, S., Ruus, A., Beylich, B., Lund, E., Tveiten, L., Jenssen, M. T., S., Håvardstun, J., Ribeiro, A. L., Doyer, I., Rundberget, J. T., Bæk, K. 2019. Contaminants in coastal waters of Norway 2018. Miljødirektoratet rapport 1937. NIVA-rapport 7581-2021.

Green, N., Schøyen, M., Hjermann, D.Ø., Øxnevad, S., Ruus, A., Lusher, A., Beylich, B., Lund, E., Tveiten, L., Håvardstun, J., Jenssen, M.T.S., Ribeiro, A.L., Bæk, K. 2018. Contaminants in coastal waters of Norway 2017. Miljødirektoratet-rapport M-1120. NIVA-rapport 7302-2018.

Programmet har også avstedkommet flere artikler:

Ruus, A., Hjermann, D., Beylich, B., Schøyen, M., Øxnevad, S., Green, N. 2017. Mercury concentration trend as a possible result of changes in cod population demography. Marine Environmental Research 130 (2017) 85-92.

Schøyen, M., Green, N. W., Hjermann, D. Ø., Tveiten, L., Beylich, B., Øxnevad, S., Beyer, J. 2019. "Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017”. Marine Environmental Research 144 (2019) 1-8.

Arbeidet bidrar til rapporter og oppdatering av miljøgiftindikatorer hos Miljøstatus.no for de tre havområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak:

Frantzen, S., Boitsov, S., Dehnhard, N., Duinker, A., Grøsvik, B. E., Heimstad, E., Hjermann, D.,  Jensen, H., Jensen, L.K., Leiknes, Ø., Nilsen, B., Routti, H., Schøyen, M., Skjerdal, H. K. 2022. Forurensning i de norske havområdene - Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Rapport fra Overvåkingsgruppen 2021. Pollution in the Norwegian sea areas - Barents Sea, Norwegian Sea and North Sea. Report from the Monitoring Group 2021. Rapport fra havforskningen nr. 2022-3. 04.03.2022. ISSN: 1893-4536. 87 s.

Schøyen, M., Hjermann, D., Karud, J. 2021. «Imposex hos purpursnegl – Nordsjø- og Skagerrakkysten». miljostatus.miljodirektoratet.no. 

Green, N., Hjermann, D., Karud, J., Skjerdal, H. K., Heldal, H. E., Boitsov, S., Frantzen, S., Nilsen, B. M. 2021. «Forurensning i torsk i Barentshavet». miljostatus.miljodirektoratet.no. 

Schøyen, M., Hjermann, D., Karud, J., Franzen, S., Nilsen, B., Skjerdal, H. K., Heldal, H. E. 2021. «Forurensning i kysttorsk i Norskehavet». miljostatus.miljodirektoratet.no. 

Green, N., Hjermann, D., Karud, J., Franzen, S., Nilsen, B., Heldal, H. E., Boitsov, S., Skjerdal, H. 2021. «Forurensning i torsk i Nordsjøen». miljostatus.miljodirektoratet.no. 

Green, N., Hjermann, D., Karud, J. 2020. «Forurensning i blåskjell langs kysten av Nordland, Troms og Finnmark». miljostatus.miljodirektoratet.no. 

Schøyen, M., Hjermann, D., Karud, J. 2021. «Miljøgifter i blåskjell langs kysten av Norskehavet». miljostatus.miljodirektoratet.no. 

Green, N., Hjermann, D., Karud, J. 2021. «Miljøgifter i blåskjell i Nordsjøen». miljostatus.miljodirektoratet.no.