Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Screeningprogrammet

Screeningprogrammet er vår første instans for å undersøke forekomsten av nye typer miljøgifter. Resultatene brukes til å vurdere behov for nye reguleringer og om det undersøkte stoffet bør inngå i de andre overvåkingsprogrammene.

Elv i et urbant landskap

Om prosjektet

De såkalt nye miljøgiftene har nødvendigvis ikke blitt underlagt grundig internasjonal regulering. Stoffene velges ut av Miljødirektoratet basert på bekymringsfulle egenskaper og registrert kommersiell bruk. Det er stor variasjon fra år til år i hvilke stoffer som velges ut. Det fører også med seg stor variasjon i type steder og prøver som undersøkes. Eksempler fra de senere årene er tilsetningsstoffer i plast og bildekk, de mye omtalte perfluorerte stoffene (PFAS), og tilsetningsstoffer i medisiner og hygieneprodukter.

Målet med programmet er å kartlegge forekomst, tilførsel og miljøkonsekvens av de nye miljøgiftene i norsk og arktisk miljø. Programmet inkluderer hele kjeden fra prøvetaking og analysering til rapportering og vurdering av resultatene. Prøver samles inn fra ulike steder som typisk dekker en antatt utslippskilde, forventet spredning og resipienter som inkluderer biota. For nye miljøgifter er det som regel ingen etablert analysemetode. En viktig del av programmet er derfor utvikling av nye analysemetoder.  

Tidsrom: 2002- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2023-2024

Les om programmet hos Miljødirektoratet