Til hovedinnhold
English
Bildekkpartikler i veikanten
Nyheter

Finner miljøskadelige kjemikalier fra bildekk i Oslos vannmiljøer

En ny rapport viser at en rekke miljøskadelige kjemikalier finnes igjen i naturen langs høyt trafikkerte veier og kunstgressbaner i Oslo. Forskere peker på bildekk som kilden.

Publisert:
Skrevet av
Gunnar Omsted

I en ny undersøkelse gjennomført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og NILU på oppdrag fra Miljødirektoratet avdekkes høye nivåer av mulig miljøskadelige stoffer en rekke steder i Oslo.

De høyeste nivåene ble funnet nær høyt trafikkerte veier som Ring 3 og E18 og ved kunstgressbanene Valle Hovin og Apalløkka. Kunstgressbaner er en viktig kilde til bildekkstoffer, siden gummigranulatet er laget av gamle bildekk.

Forskerne finner igjen disse bildekkstoffene ikke bare rett ved kildene, men også i nærliggende vannmiljøer.

– Vi fant disse stoffene blant annet i Alnaelva og Smestaddammen, noe som viser at de sprer seg videre i naturen, sier NIVA-forsker Cathrine Brecke Gundersen.

Stoffene tilsettes bildekkgummien blant annet for å øke slitestyrken og gi bedre veigrep. De er integrert i store mengder i gummien i dekkene. Det betyr at små bildekkpartikler inneholder store mengder av disse kjemikaliene.

Rødt flagg på nytt stoff

Rapporten retter dessuten fokus mot et bekymringsfullt bildekkstoff kalt 6PPD-kinon. Stoffet har fått mye oppmerksomhet for å ha forårsaket fiskedød i USA.

– I Oslo fant vi høye konsentrasjoner av 6PPD-kinon i prøver av sediment og vann fra blant annet høyt trafikkerte veier og kunstgressbaner, forteller Gundersen.

Undersøkelser viser at det er stor forskjell på hvor ømfintlige dyr er for 6PPD-kinon. NIVA-forskeren understreker derfor at det er behov for flere effektstudier som viser hvor giftig både 6PPD-kinon og annen bildekkforurensning er for norske arter.

– I et urbant miljø som Oslo er det umulig å komme bort fra veitrafikk og bildekkforurensing, men vi har muligheten til å redusere bruken og spredningen av bildekkpartikler i miljøet, avslutter Gundersen. 

NB! Den nye rapporten, som er et produkt av Miljødirektoratets screeningprogram, inkluderte også en nærmere undersøkelse av andre stoffer, som desinfeksjonsmidler, legemidler og plastrelaterte stoffer. I tillegg ble noen nye PFAS, bisfenoler og siloksaner inkludert.

Referanser

  1. Gundersen, C. B., m. fl. (2023) Screening Programme 2022. New environmental pollutants. NIVA 7906-2023, M-2612|2023. Screening Programme 2022. New environmental pollutants.
Sist oppdatert