Til hovedinnhold
English

Cathrine Brecke Gundersen

Forsker, ph.d.
E-postadresse
cathrine.brecke.gundersen@niva.no
Telefonnummer
+47 416 80 804
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Nedbørfeltprosesser

Profil

Cathrine Brecke Gundersen er utdannet miljøkjemiker (PhD) ved Universitetet i Oslo og jobber som forsker i seksjon for nedbørfeltprosesser. Hun fokuserer på biogeokjemiske prosesser som styrer transporten av ulike typer miljøgifter i ferskvann. Hennes ekspertområde er knyttet til miljøeffekter fra CO2 fangstteknologi, og nærmere bestemt til stoffgruppene nitrosaminer og nitraminer. Hun er også interessert i karakterisering av løst organisk materiale (DOM) og i hvordan kvaliteten til materialet påvirker ulike prosesser i naturen. Hun er erfaren innen analytisk kjemi, og har også erfaring med mikrobiologiske laboratorieteknikker og ulike typer feltarbeid. Gundersen leder og bidrar inn i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og miljøovervåkningsprogrammer, og har deltatt i utviklingsarbeid i Myanmar.