Til hovedinnhold
English
Prosjekter

ØKOFERSK

Hensikten med overvåkningsprogrammet er å skaffe referansedata fra upåvirka vannforekomster som påvirkninger kan vurderes opp mot, følge med på langsiktige endringer i naturlige forhold og storskala menneskelig påvirkning og å overvåke forsuringsvirkninger i ferskvann i Norge som følge av atmosfæriske tilførsler av langtransporterte luftforurensinger.

Bilde av stille innsjø med dis.
Prosjektperiode
-
Finansiering
Miljødirektoratet
Kontaktperson
Birger Skjelbred

Om prosjektet

Tidsrom: 2009- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2021-2025

Les om programmet hos Miljødirektoratet

Programmet er delt inn i fem delprogrammer hvor NIVA sammen med NINA (norsk institutt for naturforskning) gjennomfører ØKOFERSK Midt, Øst og Trend. Overvåkingen skal bidra til å styrke datagrunnlaget for fastsettelse av referanseverdier for de ulike kvalitetselementene i vanlige norske innsjøtyper og kartlegge omfanget av biologiske og kjemiske forsuringsvirkninger i vann, geografisk fordeling av virkningene og endringer i virkningene over tid som følge av endringer i tilførsler og avsetning. Programmet skal også teste metodikk for tilstandsklassifisering av norske innsjøer.

Arbeidet har resultert i en rekke rapporter, herunder:

Schartau, A.K., Mjelde, M., Velle G., Bongard, T., Bækkelie, K.A.B., Dahl-Hansen, G., Frainer, A., Gjelland, K.Ø., Jensen, T.C., Jenssen, M.T.S., Johansen, N.S., Saksgård, R., Skjelbred, B., Walseng., B. 2021. Økofersk – delprogram nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2020 Miljødirektoratet-rapport; M-2051

Schartau, A.K., Skjelbred, B., Bækkelie, K.A.E., Demars, B., Dokk, J.G., Jensen, T.C., Jenssen, M.T.S., Lungrin, E., Mjelde, M., Saksgård, R., Velle, G., Walseng. B.. 2021. Økofersk – delprogram øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2020. Miljødirektoratet-rapport; M-2055

Jensen, T.C., Schartau, A.K., Mjelde, M., Ambjørndalen, V., Bækkelie, K.A.E., Jenssen, M.T.S., Saksgård, R., Skjelbred, B., Skoglund, S. 2021. Økofersk – delprogram midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2020. Miljødirektoratet-rapport; M-2052

Schartau, A.K., Velle, G., Bækkelie, K.A.E., Demars, B., H., Hobæk, A., Jensen, T.C., Jenssen, M.T.S., Lie, E.F., Lungrin, E., Mjelde, M., Saksgård, R., Skjelbred, B., Walseng. B.2021. Økofersk – delprogram vest: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2020. Miljødirektoratet-rapport; M-2053

Øyvind Garmo og Liv Bente Skancke. 2021. Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2019. Miljødirektoratet-rapport; M-1770

Øyvind Garmo og Liv Bente Skancke. 2021. Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2018. Miljødirektoratet-rapport; M-1466

Schartau, A.K., Skjelbred, B., Bækkelie, K.A.E., Demars, B., Dokk, J.G., Hesthagen, T., Jensen, T.C., Jenssen, M.T.S., Mjelde, M., Saksgård, R., Velle, G., Walseng. B. ØKOFERSK – delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2019. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet-rapport; M- 1724/ 2020. 91 s.

Schartau, A.K., Birkeland, I.B., Demars, B., H., Hesthagen, T., Hobæk, A., Jensen, T.C., Jenssen, M.T.S., Mjelde, M., Saksgård, R., Skjelbred, B., Velle, G., Walseng. B. ØKOFERSK – delprogram Vest: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2019. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet-rapport; M- 1722/ 2020. 65 s.

Schartau, A.K., Mjelde, M., Ambjørndalen, V., Bækkelie, K.A.E., Dokk, J.G., Jensen, T.C., Jenssen, M.T.S., Saksgård, R., Skjelbred, B., Skoglund, S. ØKOFERSK – delprogram Midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2019. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet-rapport; M- 1721/ 2020. 66 s.

Schartau, A.K., Mjelde, M., Birkeland, I.B., Bækkelie, K.A.B., Dahl-Hansen, G., Frainer, A., Gjelland, K.Ø., Hesthagen, T., Jensen, T.C., Jenssen, M.T.S., Saksgård, R., Skjelbred, B., Velle, G., Walseng., B. ØKOFERSK – delprogram Nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2019. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet-rapport; M- 1720/ 2020. 71 s.

Schartau, A.K., Mjelde, M., Dahl-Hansen, G., Gjelland, K.Ø., Hesthagen, T., Jensen, T.C., Saksgård, R., Sandlund, O.T., Skjelbred, B., Velle, G., Walseng. B. 2018. ØKOFERSK delprogram Nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet-rapport M- 1053.

Schartau, A.K., Mjelde, M., Bækkelie, K.A.E., Dokk, J.G., Moe, T.F., Jensen, T.C., Jenssen, M.S., Persson, J., Pettersen, O., Saksgård, R., Sandlund, O.T., Skjelbred, B., Thrane, J.E., Walseng. B. 2018. ØKOFERSK delprogram Midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet-rapport M- 1054.

Schartau, A.K., Velle, G., Mjelde, M., Edvardsen, H., Halvorsen, G.A., Hesthagen, T., Hobæk, A., Jensen, T.C., Jenssen, M.S., Saksgård, R., Sandlund, O.T., Skjelbred, B., Walseng. B. 2018. ØKOFERSK delprogram Vest: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet-rapport M- 1055. 

Stabell, T., Våge, K. Ø, Kiland, H., Skautvedt, E., Lunden, B.R., Rolandsen, S. & Meland, M. 2048. ØKOFERSK SØR: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Miljødirektoratet-rapport M- 1056.

Schartau, A.K., Mjelde, M., Bækkelie, K.A.E., Demars, B., Dokk, J.G., Edvardsen, H., Hesthagen, T., Jensen, T.C., Jenssen, M.S., Løvik, J.E., Pettersen, O., Saksgård, R., Sandlund, O.T., Skjelbred, B., Velle, G., Walseng. B. 2018. ØKOFERSK delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet-rapport M- 1057.

Garmo, Ø., Skancke, L.B. 2018. Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2017. Miljødirektoratet-rapport M- 1058.