Til hovedinnhold
English

Benoit Olivier Demars

Seniorforsker, ph.d.
E-postadresse
benoit.demars@niva.no
Telefonnummer
+47 982 27 757
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Ferskvannsøkologi

Profil

Jeg er en akvatisk økolog som studerer biologisk mangfold og økosystemfunksjoner, spesielt distribusjon av vannplanter i Vest-Europa, elvemetabolisme (fotosyntese og respirasjon), næringsnett, næringssyklus (C, N, P) og hydraulikk (forbigående lagring). Se min personlige nettside for å sjekke ut min forskning og publikasjoner: http://benoit-demars.squarespace.com/