Til hovedinnhold
English

Marthe Torunn Solhau Jenssen

Overingeniør
E-postadresse
marthe.jenssen@niva.no
Telefonnummer
+47 982 94 128
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Miljøgifter

Profil

Marthe T. Solhaug Jenssen har en master i anvendt limnologi fra NMBU og har vært ansatt på NIVA siden 2008. Hun har siden 2017 deltatt i innsamling, artsbestemmelse, indeks beregning og rapportering av vannplanter i flere større og mindre overvåkingsprosjekter og har vært involvert i flere ulike prosjekter relatert til bl.a. overvåkning og miljøgifter. Hun har deltatt på planlegging, koordinering og gjennomføring av ulike typer feltarbeid både i ferskvann og marint og har lang erfaring fra innsamling av vannplanter, vannprøver, sedimenter, biologiske prøver og passive prøvetakere, samt opparbeiding av biologiske prøver. Hun har båtførerbevis, kurs i sikker jobbanalyse, is-, elveredning og førstehjelpskurs.