Til hovedinnhold
English

Marianne Olsen

Forskningsdirektør
E-postadresse
marianne.olsen@niva.no
Telefonnummer
+47 957 22 951
Arbeidssted
Ledelse, forskningsfaglig
Ekstern forskerprofil
Cristin

Profil

Marianne Olsen er Forskningsdirektør ved NIVA. Hun har MSc i marin biologi og PhD i økologi med vekt på økologiske effekter av forurenset sjøbunn. Som forsker har hun arbeidet med et bredt spekter av forurensningsutfordringer, inkludert kjemikalieforurensning, oljesøl og plastforurensning, overvåkning, miljørisikovurderinger, sedimentforurensning og oppryddingstiltak. Hun har arbeidserfaring fra privat sektor som forsker innenfor offshore olje og gass og prosessindustri, og som prosjektleder og rådgiver hos miljømyndighetene. Hun har utviklet og ledet store forsknings- og utredningsprosjekter. I senere år har hun vært tungt invovlert i utvikling av NIVAs prosjektportefølje av bistandsfinansierte kapasitetsbyggingsprosjekter i Asia, knyttet til plastforurensning, havregnskap og marine arealplaner.