Til hovedinnhold
English

Ingvild Skumlien Furuseth

Forsker
E-postadresse
ingvild.furuseth@niva.no
Telefonnummer
+47 924 21 348
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Vann og samfunn

Profil

Ingvild Skumlien Furuseth er siviløkonom med spesialisering i samfunnsøkonomi. I sin stilling som forsker i seksjonen for vann og samfunn jobber hun med en rekke forskningsprosjekter knyttet til verdisetting av økosystemtjenester, finansieringsmekanismer og policy for å støtte bærekraftige tiltak og redusere negative miljøeffekter. Hennes primære fokus er urban klimatilpasning, vannforvaltning og næringer som fiskeri (EU H2020 EcoScope) og akvakultur (EU H2020 TAPAS). De senere årene har naturbaserte løsninger fått økende oppmerksomhet i forskningen hennes gjennom prosjekter som New Water Ways og SPARE (begge finansiert av NFR), og S-ITUATION og S-UMMATION (begge oppdrag fra Nordisk Ministerråd), med fokus på å fasilitere implementering av NbS gjennom politikk, finansiering og insentiver. Hun gjennomfører økonomiske analyser av økosystemtjenester, foreslåtte tiltak og intervensjoner, inkludert betalingsvillighetsstudier og kost-nytte-analyser. I tillegg utfører hun policyanalyse. Utover interjuer og spørreundersøkelser rettet mot interessenter, jobber hun med medvirkning gjennom samskaping og samarbeid.