Til hovedinnhold
English
Illustrasjon lyspære

Synteser

Vannforvaltningen og bedrifter kan bruke synteser som kunnskapsgunnlag for å optimalisere driften og redusere sitt miljømessige fotavtrykk. 

Synteser en aktivitet hvor forskjellige former for kunnskap blir satt sammen til en helhet som i prosessen blir til ny kunnskap. Formålet med dem er først og fremst vitenskapelig. Forskerne er  drevet av nysgjerrighet og analyserer store datamengder for å skape ny kunnskap. 

Et godt eksempel på NIVAs arbeid med synteser er Aquatic Synthesis Research Centre – AquaSYNC. AquaSYNC har som formål å lage state-of-the art-synteser i akvatiske økosystemer, gjennomført av arbeidsgrupper og basert på store datasett − Synthesis Working Groups (SWGs). Sluttproduktet er vitenskapelige artikler. Alle AqusSYNCs aktiviteter fokuserer på løsninger og forbedring av vannmiljøet. 

Foruten å gjennomføre synteser basert på store datamengder, utvikler AquaSYNC også såkalte Multi-metric Indicator-based Assessment Tools (MIBATs). Disse brukes av arbeidsgruppene eller i forbindelse med utarbeidelsen av Integrated Assessments (IAs). 

AquaSYNC holder til hos NIVA Danmark i København og er et samarbeid mellom NIVA, Århus Universitet i Danmark og Havsmiljøinstituttet i Sverige. 

Se relaterte publikasjoner til: Synteser