Til hovedinnhold
English
Åpen hav
Nyheter

Oppvarming, forsuring og synkende oksygennivå truer Europas havområder

Økende temperatur, forsuring og redusert oksygennivå er betydelige trusler for Europas marine økosystemer. I en nylig publisert rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) foreslås nøkkeltiltak for å bedre situasjonen.

Publisert:
Skrevet av
Gunnar Omsted

Rapporten springer ut av et flerårig samarbeid, der flere NIVA-forskerne har vært involvert i arbeidet med å analysere hvordan klimaeffektene havforsuring, varmere vann og redusert oksygeninnhold påvirker livet i europeiske farvann.

– Arbeidet bygger videre på kartlegging og analyse av den totale påvirkningen menneskeskapte påvirkninger har på marine økosystemer. Tidligere studier av påvirkninger inkluderer blant annet tilførsel av næringssalter og annen forurensning fra eksempelvis jordbruk og avløp, påvirkning fra fiske og energiproduksjon, sier forsker Ciaran Murray fra NIVA Danmark.

– Det interessante ved EEA-analysen av klimapåvirkninger, er at det nå alene ses på forskjellige klimarelaterte påvirkningsfaktorer. Det er så vidt vi vet første gang at denne form for analyser er gjennomført på europeisk skala, fortsetter Murray.

«Trippeltrussel»

I rapporten pekes det på at klimaendringene påvirker livet i havet negativt, først og fremst gjennom denne «trippeltrusselen» som gjør havet varmere, surere og mindre oksygenrikt. I sommer var de globale havoverflatetemperaturene rekordhøye, og enkelte europeiske havområder opplevde marine hetebølger.

– I tillegg til disse påvirkningene viser rapporten at effekten av klimaendringer får økende betydning på biologisk mangfold i havet. I enkelte områder kan klimaendringene bidra til opptil halvparten av det samlede menneskeskapte presset på marine økosystemer, sier Murray.

Delvis lukkede havområder, grunne områder og kystfarvann, som både Østersjøen og Nordsjøen, er særlig sårbare for klimaendringenes påvirkning.

– Fremover vil NIVA jobbe med lignende analyser, eksempelvis i synteseforskningssenteret AquaSYNC, der vi ser på blant annet klimapåvirkninger i Skagerrak, sier Murray.

Les mer om AquaSYNC her.

Tiltak hjelper

Selv om tilstanden i Europas hav generelt blir verre, viser noen områder forbedringer i det marine biologiske mangfoldet, takket være tiltak. Ekspertene peker på muligheten til å hjelpe spesifikke arter eller habitater ved å redusere belastninger, noe som kan øke økosystemenes samlede motstandskraft.

For å støtte denne positive utviklingen, understrekes betydningen av å øke marine verneområder til 30 prosent av Europas havområder. Det pekes også på viktigheten av å gjenopprette ødelagte økosystemer som sjøgressenger, og planlegge nøye for menneskelige aktiviteter som energiproduksjon, skipsfart og turisme. Disse tiltakene vil bidra til å sikre Europas marine økosystemers evne til å levere essensielle tjenester som å binde karbon, mat, materialer, rekreasjon og turisme.

Sist oppdatert