NIVA med på vurdering av tilstanden for Europas vann

I European Environment Agency (EEA) sin ferske rapport om vannets tilstand i Europa, går det frem at kun 40 prosent av alt overflatevann i Europa er i god tilstand. NIVA er medforfatter av rapporten.

Rapporten presenterer økologisk og kjemisk tilstand og påvirkninger på alle elver, innsjøer, brakkvann og kystvann i Europa, samt kjemisk og kvantitativ tilstand i grunnvann, og er basert på data rapportert fra de fleste EU-land i kjølvannet av 2. syklus forvaltningsplaner i henhold til vanndirektivet.

– Rapporten er en viktig del av grunnlaget for EU-kommisjonens rapport om gjennomføringen av vanndirektivet, som skal presenteres på en stor konferanse i Wien 20.-21. september. Resultatene viser at kun 40 prosent av alt overflatevann er i god tilstand, mens 60 prosent trenger flere tiltak for å redusere påvirkninger primært fra fysiske inngrep og diffus forurensning, men også noen punktkilder, sier Anne Lyche Solheim, seniorforsker i NIVA.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har hatt tematisk ansvar for kapitlet om økologisk tilstand, og har også vært med i kjernegruppen for utarbeidelsen av rapporten, dataanalysen og helhetlig framstilling på nettplattformer. Dette gir mulighet for individuell utforskning av detaljer om vannets tilstand (se fanen «data visualisations» nederst på EEAs nettside for rapporten). 

– NIVAs rolle har vært å analysere og tolke resultatene knyttet til økologisk tilstand, særlig for ferskvann. Dette inkluderer samlet økologisk tilstand og tilstand for ulike kvalitetselementer (f.eks. fytoplankton, bunndyr), sier Kari Austnes, forsker i NIVA.

EEA har intensjon om at også norske resultater vil bli gjort tilgjengelige i denne nettplattformen, selv om de kom for sent til å komme med i selve rapporten. NIVA har også vært EEAs representant på flere workshops i WFD-CIS ECOSTAT i 2017 der rapporten ble presentert, samt i mai 2018, der fokus var å vise utvalgte produkter fra nettplattformen.

– Arbeidet gir NIVA unik kompetanse og innsikt med hensyn til EEAs arbeid med europeiske utredninger og visualiseringsverktøy, samt med hensyn til andre lands tilstand og påvirkninger, og deres metoder for gjennomføring av vanndirektivet. Dette kan kommuniseres videre til norske myndigheter på forespørsel, sier Lyche Solheim.

NIVA-forskerne Kari Austnes, Anne Lyche Solheim og Jonas Persson er medforfattere av rapporten som partner i EEAs temasenter for vann (ETC-ICM).

eea kart
Kartet viser andelen vannforekomster som ikke har god økologisk tilstand i forskjellige europeiske vannregioner.
Sist oppdatert 05.09.2018