Til hovedinnhold
English
Nyheter

NIVA leder det store europeiske temasenteret for biologisk mangfold og økosystemer (ETC BE)

I løpet av de neste fire årene vil det nye europeiske temasenteret sammenstille, systematisere og vurdere kunnskapsgrunnlaget for europeisk miljøpolitikk. Målet er å bidra til at europeisk miljøpolitikk er basert på forskningsbasert kunnskap.
Publisert:

− NIVA satser stort når vi leder dette temasenteret. Arbeidet er helt i tråd med NIVAs strategiske mål om å forsyne beslutningstakere med forskningsbasert kunnskap. Gjennom samarbeidet med 23 andre europeiske partnere i 13 land, støtter vi Det europeiske miljøbyrået (EEA) med det de trenger av oppdatert, målrettet, relevant og pålitelig kunnskap, sier viseadministrerende direktør i NIVA Thorjørn Larssen.

Larssen leder konsortiet, mens sjefsforsker Jesper Andersen er nestleder. Claudia Neitzel har det administrative ansvaret for senteret, mens seniorforsker Jannicke Moe koordinerer leveransene til de 32 av NIVAs ansatte som er involvert i prosjektet.

Dette er ETC BE og EEA

ETC BE er ett av syv europeiske temasentre som samarbeider med EEA og de nasjonale EIONET-partnernes arbeidssentre for tematisk ekspertise. Konsortiet består av EEA-medlemsstatsorganisasjoner som har ekspertise innen marinbiologisk mangfold og økosystemer i ferskvann og på land. Senteret vil levere data, interaktive kart, indikatorvurderinger, rapporter og andre tjenester til EEA og EIONET.

Arbeidet vil bestå i å sammenstille, bearbeide og kvalitetssikre data og lage presentasjoner og synteser av data fra hele Europa. Det er også en del av oppdraget å evaluere europeisk miljøpolitikk og implementeringen av den. 

EEA er knutepunktet i European Environment Information and Observation Network (EIONET), et nettverk av rundt 350 organisasjoner over hele Europa der miljørelaterte data og informasjon samles inn og formidles. Fra 1. januar 2023 er det syv europeiske temasentre inngått av EEA som gir ekspertise og kapasitet til å støtte EEA og dets medlemsland med å gjennomføre EEA- EIONET-strategien.

Les mer på nettstedet til ETC BE.

Sist oppdatert