Til hovedinnhold
English

Thorjørn Larssen

Viseadministrerende direktør
E-postadresse
thorjorn.larssen@niva.no
Telefonnummer
+47 415 03 043
Arbeidssted
Ledergruppe
Ekstern forskerprofil
Cristin

Profil

Thorjørn Larssen er viseadministrerende direktør i NIVA. Han har doktorgrad i miljøkjemi fra Universitetet i Oslo og bakgrunn som forsker, forskningsleder og forskningsdirektør i NIVA. Larssen har bred internasjonal erfaring og har ledet store prosjekter i Kina, India og Sørøst-Asia i tillegg til Norge og Europa. Han har publisert over 100 artikler og bokkapitler i internasjonal faglitteratur.
Thorjørns egen forskning er knyttet til hvordan ulike forurensninger slippes ut, transporteres, omdannes og lagres i miljøet. Forskningen utgjør viktig kunnskapsgrunnlag for utvikling av politikk, reguleringer og andre tiltak. Viktigste miljøproblemer Thorjørn har jobbet med er plastforurensning i Asia, kvikksølv, organiske miljøgifter og sur nedbør.
Thorjørn leder det europeiske temasenteret på biodiversitet og økosystemer (ETC BE) for det europeiske miljøbyrå (EEA).
Thorjørn har også vært Professor 2 i miljøkjemi ved Universitetet i Oslo og gjesteprofessor ved Tsinghua-universitetet i Beijing og ved det kinesiske vitenskapsakademiet.