Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Rammeavtale med Klima- og miljødepartement for klima- og miljøkunnskap

NIVA inngår, sammen med andre aktører, i et CICERO-ledet konsortium som har vunnet en eksklusiv rammeavtale for klima- og miljøkunnskap for Klima- og miljødepartementet (KLD) for 2023-2025. Sammen med partnere skal vi bidra med verktøy og fagkunnskap til utvikling av klima- og miljøpolitikk både nasjonalt og internasjonalt.

Om prosjektet

NIVA inngår i et konsortium som har vunnet en eksklusiv rammeavtale for klima- og miljøkunnskap for Klima- og miljødepartementet (KLD) for 2023-2025. CICERO koordinerer konsortiet, og andre samarbeidspartnere er Norsk institutt for naturforskning (NINA), NILU, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Menon Economics, Sintef og Holth&Winge. Sammen har aktørene svært bred erfaring med politikkutforming og prosesser, og har bidratt med verktøy og fagkunnskap til klima- og miljøpolitikk både nasjonalt og internasjonalt.

KLD har i valget lagt vekt på at konsortiet samlet dekker alle vitenskapelige fagområder langs hele det klima- og miljøfaglige spekteret, og at vi har erfaring fra en rekke tverrfaglige prosjekter.

Videre har de lagt vekt på kompetanseområder som utvikling og implementering av politikk knyttet til miljø, klima og grønn omstilling, både i Norge og internasjonalt, samt erfaring fra politikkutvikling, analyse, metode og kunnskapsproduksjon.

Sentrale avrop i dette prosjektet vil blant annet være kunnskapsbehov koblet til utarbeiding av stortingsmeldinger om Norges gjennomføring av naturavtalen og klimavtalen.