Til hovedinnhold
English
Prosjekter

A-DVICE

Et prosjekt som undersøker politiske virkemidler som kan bidra til å ta i bruk og oppskalere naturbaserte løsninger i Norden.

Nordisk skoglandskap

Om prosjektet

A-DVICE (Advice for Policy Development to Implement, Mainstream and Upscale Nature-based Solutions in the Nordics) skal bidra med råd og innspill til utvikling av politiske virkemidler for å ta i bruk og oppskalere naturbaserte løsninger (NBS) i Norden. 

Prosjektet er en del av Nordisk Ministerråds program for naturbaserte løsninger. Det bygger blant annet på funnene i to tidligere prosjekter som også er ledet av NIVA: S-ITUATION og S-UMMATION.

A-DVICE er ledet av NIVA sammen med danske Norion consult og samarbeidspartnerne VTT (Finland), Ensucon (Sverige) og Universitet på Island.