Til hovedinnhold
English
Prosjekter

S-ITUATION

Det første av fem prosjekter i Nordisk ministerråds program for naturbaserte løsninger, restaurering, klimatiltak og blå/grønn infrastruktur.

Bilde av bekk i urbant miljø.

Om prosjektet

Naturbaserte løsninger (forkortes gjerne NBS etter det engelske "nature-based solutions") er tiltak som både bidrar til å beskytte naturmangfold, hindre eller takle utfordringer knyttet til klimaendringer som samtidig kommer mennesker og natur til gode.

S-ITUATION-prosjektet er et av fem prosjekter som er en del av Nordisk ministerråds program for naturbaserte løsninger.

Prosjektets mål er å undersøke dagens status for kunnskap og bruk av naturbaserte løsninger i Norden, med utgangspunkt i fire forskningsspørsmål:

  1. Hva er status for forskning på NBS i Norden i dag?
  2. Hvilke retningslinjer og politiske rammer finnes for NBS i de nordiske landene?
  3. Hvilke utfordringer opplever nordiske land i prosessen med å ta i bruk NBS?
  4. Hvilke eksempler på konkrete NBS-prosjekter finnes i de nordiske landene?

Prosjektet resulterte i en rapport, en policy brief og en rekke faktaark som kan lastes ned fra denne nettsiden (ekstern lenke). 

NIVA leder også to prosjekt som bygger videre på funnene i S-ITUATION, kalt
S-UMMATION og A-DVICE. 

Samarbeidspartnere

S-ITUATION et samarbeid mellom fem nordiske partnere: 

  • NIVA - Norsk institutt for Vannforskning
  • Aarhus Universitet, Danmark
  • Luke – Natural Resources Institute, Finland
  • Islands landbruksuniversitet (AUI)
  • Lund Universitet, Sverige

Prosjektet ble ledet av Leonard Sandin (nå NINA - Norsk Insitutt for Naturforskning).