Til hovedinnhold
English

Marianne Mosberg

Forsker
E-postadresse
marianne.mosberg@niva.no
Telefonnummer
+47 909 48 874
Arbeidssted
Internasjonalt Miljø og Utvikling
Ekstern forskerprofil
Cristin

Profil

Marianne Mosberg har en tverrfaglig utdanning innen internasjonale miljø- og utviklingsstudier fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Universitetet i Oslo (UiO), med fordypning i samfunnsgeografi, statsvitenskap og fred- og konfliktstudier. Hennes forskning har fokusert på de samfunnsmessige og politiske konsekvensene av klimaendringene i Myanmar, Kenya og Tanzania, og tatt for seg utfordringer knyttet til tilpasningstiltak, sårbarhet, konflikter, og skog/miljøforvaltning. I tillegg til hennes forskningskompetanse, har Marianne praktisk erfaring fra arbeid med klimatilpasning og katastroferisikoreduksjon fra bistandsbransjen.

Ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Marianne engasjert i forskning og kapasitetsbyggingsprosjekter som hovedsakelig fokuserer på to nøkkelproblemer: plastforurensning og klimaendringer. Hun har en spesiell interesse for utfordringer knyttet til miljørettferdighet, interseksjonell sårbarhet, og konflikt, særlig i ASEAN-regionen, India, og Øst-Afrika.

Marianne er for tiden i ferd med å fullføre en doktorgrad ved NMBU, hvor hennes avhandling fokuserer på klimatilpasning og konflikt i sørøstlige Myanmar.