Til hovedinnhold
English

Forskningsalliansen NORIN

Sammen med NILU og iFE, har NIVA stiftet forskningsalliansen NORIN.

NORIN er en forskningsallianse mellom IFE – Institutt for energiteknikk, NIVA – Norsk institutt for vannforskning, og klima- og miljøinstituttet NILU.

NORIN forsker på fremtiden. Vi er spesialister innen energi, miljø, klima, digitalisering og samfunnssikkerhet. IFE, NIVA og NILU vil bruke alliansen til å fronte felles forsknings- og innovasjonspolitiske interesser overfor myndigheter og virkemiddelapparatet.

Samarbeidet bygger på åpenhet, gjensidighet, idé- og informasjonsutveksling, læring på tvers, felles verdier og beste praksis for forskningsetikk. Ambisjonen er å stå sterkere sammen, slik at vi kan løse de virkelig store problemstillingene. 

 

Les mer om alliansen på NORINs egne hjemmesider.