Til hovedinnhold
English
Her finner du oss

Region Innlandet

NIVA Region Innlandet holder til på Ottestad (nær Hamar) i Stange kommune.

Sentrale arbeidsfelt og prosjekter

 

 • Overvåkning av metallforurensing fra skytefelt
 • Effekter av reguleringer og klimavariasjoner på fisk i innsjøer og magasin i fjellet
 • Landsomfattende undersøkelse av tungmetaller i innsjøsedimenter
 • Undersøkelse av kvikksølvkonsentrasjoner i ferskvannsfisk - effekter av skogsdrift
 • Tiltaksorientert overvåking i vannområdet Mjøsa
 • Tidsserieanalyser av overvåkningsdata for perioden 1972-2010
 • Overvåkning av miljøtilstand i bekker og elver for kommuner i Mjøsregionen
 • Bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris med surt aluminium
 • I hvilke innsjøer kan kalking avsluttes i områder med redusert sur nedbør?
 • Overvåkning av sur nedbør - effekter på vannkjemi
 • Hydroakustikk som metode for kartlegging av fiskeressurser og økologisk tilstand i ferskvann
 • Studie av fiskesamfunn i ferskvann for vurdering av innsjøenes økologiske tilstand og effekter av menneskelige påvirkninger

Kontakt

Adresse: Sandvikavegen 59, 2312 Ottestad (veibeskrivelse)

Tlf sentralbord: 22 18 51 00