Til hovedinnhold
English
Her finner du oss

Region Sør

NIVA Region Sør er lokalisert i Grimstad, rett ved siden av Universitetet i Agder, Campus Øst. Avdelingen ble etablert i 1982 og består per i dag av 20 medarbeidere, hvorav de fleste er forskere som jobber både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Om kontoret

Som regionavdeling har vi et spesielt fokus på å bidra til miljømessig bærekraftig vekst og utvikling i landsdelen vi tilhører.

Medarbeiderne ved NIVA Region Sør jobber per i dag innenfor en rekke fagfelt og problemstillinger, hvorav noen er nevnt nedenfor (i alfabetisk rekkefølge):

 • Bærekraftig blå vekst i ferskvann, kyst og hav
 • Fiskefysiologi og -adferd, vandringstiltak for anadrom fisk
 • Forsuring og kalking: FoU, overvåking, tiltaksplaner, doseringsteknikk, driftskontroll
 • Land-hav-interaksjoner: Stofftransport i elver og effekter i kystfarvann i endret klima
 • Marin biologi og biogeokjemi: biodiversitet, bløtbunn, fremmede arter, klima, overvåking
 • Marin forurensning: Miljøovervåking, sjødeponi, tiltaksrettet industriovervåking, risikovurderinger
 • Overvåking av innsjøer, elver og kyst på nasjonal, regional og lokal skala
 • Modellering: effekter på vannkvalitet av klimaendringer og menneskeskapte utslipp
 • Prosessindustri: utslippskontroll, overvåking av interne avløpsstrømmer, tiltaksutredninger, tiltaksrettet overvåking
 • Samferdsel: effekter av veibygging by vann og vassdrag, tiltaksplanlegging og -overvåking
 • Sensorteknologi: smart instrumentering og overvåking
 • Tiltaksovervåking og problemkartleging etter vannforskriften
 • Urbane vannutfordringer: overvannsproblematikk, forurensningsregnskap, byvassdrag

Klyngesamarbeid

NIVA er en del av Eyde-klyngen og GCE NODE.

NIVA er partner i kompetansenettverket Norwegian Blue Forests Network.

Kontakt

Adresse: Jon Lilletuns vei 3, 4879 Grimstad (veibeskrivelse)

Tlf sentralbord: 22 18 51 00

Camilla Folkestad er administrasjonsleder for kontoret.