Til hovedinnhold
English
Her finner du oss

Hovedkontor Oslo

Ved hovedkontoret har vi hovedtyngden av de ansatte, administrasjonen og stabsenhetene. Kjemiske og biologiske laboratorier holder til her, samt utstyrs- og instrumentsentralen.