Til hovedinnhold
English
Mikroskopibilde alge
Laboratorier

Mikroskopilab for begroingsalger og heterotrof begroing

Begroingsalger og heterotrof begroing undersøkes i felt for å estimere artenes dekningsgrad, og artsbestemmes i laboratoriet ved bruk av artenes morfologiske karaktertrekk. Analysene brukes for å beregne indekser som sier noe om tilstanden i rennende vann, og utføres i forbindelse med både forskningsprosjekter og overvåkingsprogrammer.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om hva vi kan tilby. 

Alger i vann
Heterotrof begroing, her “lammehaler” (Sphaerotilus natans; hvit belegg) og grønnalger (grønt belegg). (Foto: Maia Røst Kile)