Til hovedinnhold
English
lab
Laboratorier

Mikroskopilab for ferskvannsbunndyr

Vi jobber mye med tellinger og bestemmelser av ferskvannsbunndyr ved bruk av artenes morfologiske karaktertrekk. Vi bruker også molekylære metoder som DNA strekkoding (barcoding) i arbeidet, som studier av genetiske forskjeller mellom artspopulasjoner eller bestemmelser av dyr hvis morfologiske beskrivelser mangler.

På laben arbeider vi også med endringer i økosystemfunksjon ved å studere nedbrytningsprosesser i elver.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer om hva vi driver med.

Relaterte tema