Til hovedinnhold
English
Seksjoner

Preanalyser

Seksjonen mottar og håndterer ca. 15 000 prøver/år som er delleveranser i overvåkingsprosjekter, forskningsprosjekter og andre oppdrag som ledes av forskere ved NIVA. 

Vi er alle laboratorieingeniører med kjemisk bakgrunn. Hovedansvaret vårt er prøvelogistikk inkl. mottak, registrering og merking av prøver. Vi sorterer, splitter, filtrerer, konserverer og klargjør for videre analyser både på NIVAs laboratorier og hos underleverandører.

Vi utfører også tørrstoffbestemmelse og andre manuelle og fysisk-kjemiske analyser, og har ansvar for mye av den generelle driften av NIVAs laboratorier.