Til hovedinnhold
English
Kvinne i lab
Laboratorier

Vannkvalitetslaboratoriene

Vannkvalitetslaboratoriene leverer tjenester innen uorganiske og enkelte organiske analyser i vann, sedimenter og enkelte biologiske matrikser.

På vannkvalitetslaboratoriene i Oslo har NIVA det som trengs av instrumentering og fasiliteter for å bestemme en rekke ulike vannkvalitetsparametere i vann og sedimenter. Vi er nasjonalt referanselaboratorium for bestemmelse av metaller og næringssalter i vann og har de aller fleste analysemetoder akkreditert iht. ISO/IEC 17025.

Laboratoriet utfører prøveopparbeiding og analyser av ferskvann og sjøvann fra en rekke ulike vannforekomster, både urbane og mer eller mindre uberørte områder, og bidrar i en stor andel av NIVAs prosjekter.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om hva vi kan tilby. 

Relaterte tema