Til hovedinnhold
English
Nærbilde av lab-glass med innhold.
Laboratorier

Algelab

NIVAs algelab huser den norske algekultursamlingen (NORCCA) og gjør det mulig å håndtere algekulturer i laboratorieskala. Aktivitetene er organisert for å vedlikeholde, fornye, utforske og utnytte de tilgjengelige algestammene. 

Algelaboratoriet bruker NORCCA som den viktigste forskningsressursen. Samlingen inneholder mer enn 2000 stammer, og disse blir regelmessig vedlikeholdt og undersøkt. Det er utviklet et system for screening av vekst med høy gjennomstrømning, noe som muliggjør effektiv stammeutvelgelse og optimalisering av dyrking. 

Algelaboratoriets kjerneforskningsaktiviteter og -tjenester omfatter:

  • Stammeisolering, identifisering (molekylærbiologisk og morfologisk) og deponering i NORCCA;
  • Vekstscreening med høy gjennomstrømning;
  • Biokjemisk sammensetning av mikroalger;
  • Bioaktive stoffer fra mikroalger;
  • Innovative mikroalgebaserte produkter og løsninger;
  • Sirkulær økonomi;
  • Bærekraftige verdikjeder.

Algelaboratoriet retter seg mot dyrking av mikroalger som en løsning for utnyttelse av næringsrike avfallsstrømmer og omdannelse til biomasse. Utnyttelse av biomasse som en funksjonell ingrediens for mat, fôr, næringsmidler, legemidler, kosmetikk og biodrivstoff er en prioritet. De pågående prosjektene er hovedsakelig med industrien og privat sektor. Laboratoriet arbeider aktivt for å forbedre bærekraften i ulike bransjer og verdikjeder og bidra til deres grønne omstilling.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om hva vi kan tilby.