​Norge reddet danske alger

1000 algestammer var i ferd med å møte sitt endelikt da Universitetet i København la ned sin algekultursamling. Norske forskere ville det annerledes.

Den norske algesamlingen er en botanisk hage; ulike alger har ulike preferanser til lys, temperatur, tilgang på næring og saltholdighet i vannet. (Foto: Max Lotternes, NIVA)

Blå vekst og økt utnyttelse av havets ressurser er på dagsorden i både Norge og Europa. På de smale skuldrene til en av verdens minste skapninger legges et lass av forventinger: fra å erstatte olje i plastproduksjon og som bioenergi, til å bli fôr til både menneske og dyr, eller som medisin. Mikroalgene - næringsgrunnlaget for mye av livet i havet og rundt 40 % av all fotosyntese og oksygenproduksjon på jorda – er av stor interesse både kommersielt, i undervisning, og i forskning og utvikling (FoU).

Lang historie

Norge har lange tradisjoner med forskning på alger. Allerede i 1964 etablerte Olav M. Skulberg og Randi Skulberg Norsk institutt for vannforsknings (NIVAs) algekultursamling. Det var imidlertid noe etter våre danske naboer, som et par tiår før hadde opprettet en algekultursamling ved Københavns universitet.

Etter nesten 70 år i drift valgte Københavns universitet i oktober 2016 å avvikle samlingen – som nå var blitt til Scandinavian Culture Collection for Algae & Protozoa (SSCAP) - og med det stod nesten 1000 algestammer i fare for å, bokstavelig talt, gå i vasken. Uvurderlige for biomangfoldet, men ikke verdige finansiering. Fortvilet ringte Gert Hansen, kurator ved algesamlingen i København, til sin gode kollega Wenche Eikrem på NIVA og åpnet døren for en redningsaksjon. Forskningssjef ved NIVA, Nikolai Friberg, kontaktet deretter Niels Kroer, instituttleder ved Biologisk Institutt på Københavns Universitet for å finne en løsning. Algene var i ferd med å bli hjemløse.

- Den typen infrastruktur som algekultursamlingen representerer er under trussel. De avvikles, slår Friberg fast. Noe av årsaken mener han ligger i finansieringsregimet.

- Du får kanskje tildelinger i perioder på fem år om gangen, og må søke på nytt neste periode med usikkert resultat. Forutsigbarhet er noe feltlaboratorier, langtidsovervåkninger og også kultursamlinger er helt avhengig av, sier Friberg.

Redningsaksjonen

NIVA og Institutt for biovitenskap ved UiO fant i fellesskap ut at de danske algene ikke kunne gå til spille. Det ble vedtatt å berge kulturene. Den fysiske sammenslåingen er imidlertid en historie for seg selv.

Wenche Eikrem, som i tillegg til å være forsker på NIVA er førsteamanuensis ved Institutt for biovitenskap og Naturhistorisk museum, rekvirerte en av NIVAs varebiler. Med bil og (danske)båt fraktet NIVA og UiO cirka 1000 algerstammer fra Kongens København til Oslo. Noen kulturer måtte gi tapt på veien, men den klare majoriteten klarte seg og er nå trygt bevart på Blindern og i Forskningsparken. Med 80 kulturer fra UiO inkludert teller den nye sammenslåtte kultursamlingen - Norwegian Culture Collection of Algae (NORCCA) - 1078 marine og 996 ferskvannsstammer. Av disse er 1757 til salgs i den dedikerte nettbutikken i skrivende stund.

Forskningsassistenten sørger for at algekulturer trives i NORCCA. (Foto: NIVA).

Den norske algesamlingen er en botanisk hage; ulike alger har ulike preferanser til lys, temperatur, tilgang på næring og saltholdighet i vannet. Å integrere de nye algestammene i den allerede eksisterende samlingen har vært en krevende jobb.

>> Les mer hos Apollon: Vil bruke alger til fiskefôr og medisiner

De marine mikroalgene er lokalisert på Blindern, mens ferskvannsalgene har sitt hjem i Forskningsparken. Kurator Vladyslava Hostyeva og forskningsassistenten står for den daglige driften av NORCCA i samarbeid med UiO.

Kilde til kunnskap

Friberg understreker betydningen av slike algekultursamlinger for kartlegging av - og forståelse for -biodiversitet. I slutten av mars fremgikk det av en ny rapport fra det internasjonale naturpanelet (IPBES) at naturen i Europa er i sterk tilbakegang. Oppdatert kunnskap og kompetanse er avgjørende når nye mål for naturmangfold skal vedtas under FN-konvensjonen om biologisk mangfold i 2020.

– Naturen har store verdier og leverer viktige tjenester. Kunnskapen er viktig for oss når vi skal utvikle politikk og virkemidler for å ta vare på disse verdiene, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding hos Miljødirektoratet.

Den offisielle lanseringen av NORCCA - Norwegian Culture Collection of Algae (NORCCA) – går av stabelen 18. april 2018 i Forskningsparken, Oslo.

>> Les mer om arrangementet og meld deg på her

Sist oppdatert 29.10.2018