Til hovedinnhold
English

Seksjonen har solid og bred kompetanse på analytisk kjemi. Vår nisje er å undersøke stoffer som er lite kjent og det finnes lite data om. Vi leverer skreddersydde løsninger til kunder med spesielle behov. Vi undersøker risikoen forbundet med såkalte PMT-er – persistente, mobile og toksiske kjemikalier.

Av de rundt 204 millioner kjemikaliene som er kjente nå, er veldig få regulert, ettersom vi mangler kunnskap om dem. Vi forsyner våre forskerkollegaer i NIVA og kunder i offentlig og privat sektor med analysedata og kunnskap om de fysiokjemiske egenskapene til stoffer. Kunnskapen brukes til å prioritere stoffer og informere om mulige risikoer for miljøet.

Vår kunnskap hjelper Miljødirektoraret å velge hvilke stoffer de skal rapportere inn til EUs REACH-system (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Manuell vurdering av hver av de 204 millioner kjemikaliene i det kjemiske universet er umulig. Derfor iverksetter reguleringsorganene nye strategier for å fremskynde prosessen. For å bidra til dette, har seksjonen også ekspertise innen kunstig intelligens – AI. Vi kombinerer maskinlæring og kjemometriske metoder med vår kunnskap om kjemi for raskere å finne ut hvordan kjemikalier påvirker miljøet.