Til hovedinnhold
English

Marc Anglès d'Auriac

Seniorforsker, ph.d.
E-postadresse
marc.angles.dauriac@niva.no
Telefonnummer
+47 413 05 744
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Miljøkjemi

Profil

Dr. Marc Anglès d’Auriac har en doktorgrad i molekylær diagnostikk fra Universitetet i Oslo og er seniorforsker ved NIVA. Han har mer enn 20 års erfaring innen molekylærbiologi. Marc har jobbet både for den private og offentlige FoU-sektoren og har vist praktisk og løsningsorientert egenskaper for å takle en rekke utfordringer i de tverrfaglige prosjektene han er involvert i.
Innovasjonene han har utviklet har generert 3 patenter knyttet til PCR-diagnostikk og automatisert DNA-prøvepreparering. Siden han startet ved NIVA i 2009 har han vært sentral i å fremme og utvikle bruken av molekylære verktøy på tvers av de tradisjonelle ferskvanns- og havforskningsgruppene. Han jobber med strekkodingsprosjekter og bruker sine ferdigheter og kunnskaper for å spore DNA for å svare på en rekke forskjellige vitenskapelige spørsmål. Han var sentralt for å etablere eDNA-metoder blant annet for å spore ferskvann planter og fisk arter, men også til å måle fjerning av antibiotika resistensgener i avløpsvann og påvise tilstedeværelsen av tarearter i marine sedimenter i forhold til karbonbinding.
Marcs unike sett med ferdigheter og allsidighet, samt utvikling av solide og pålitelige arbeidsrelasjoner med kolleger og eksterne partnere, sikrer en vellykket realisering av de tverrfaglige prosjektene han leder.