Til hovedinnhold
English

Folkeforskning

Gjennom folkeforskning blir samfunnet engasjert og kan aktivt delta i forskning, noe som gir en unik mulighet til å oppdage og forstå verden rundt oss på en mer interaktiv og inkluderende måte. Ved å samle inn data og deling av kunnskap, bidrar folkeforskning til å berike vitenskapen og legger grunnlaget for innovative løsninger på samfunnsutfordringer.

RELATERTE TEMA

Se relaterte publikasjoner til: Folkeforskning