Til hovedinnhold
English
Nyheter

Vil kartlegge norske vassdrag med folkeforskning

Nå kan du ved hjelp av smarttelefonen din bli med og kartlegge såkalte vandringshindre i Norges vassdrag. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er i gang med et pilotprosjekt som benytter folkeforskning for å samle inn viktig informasjon om landets elver og bekker.
Publisert:

Det er et overordnet ønske fra forvaltningen om at allmennheten i større grad involveres i innsamlingen av data knyttet til våre naturresurser. Dette vil kunne gi forvaltningen tilgang til en større mengde informasjon som det ellers er vanskelig å samle inn ved tradisjonelle undersøkelser.

Å involvere ulike grupper og interesserte i slik aktivitet kan gjøres ved hjelp av såkalt folkeforskning. Dette bidrar til økt deltakelse og legger til rette for medvirkning. Kjernen i dette NIVA-ledete pilotprosjektet, som gjennomføres på oppdrag fra Miljødirektoratet, er å samle data om både kjente og ukjente vandringshindre i én felles database som støtte for restaureringstiltak i vassdrag. Eksempler på vandringshindre kan være terskler, demninger og kulverter.  

– Folkeforskning trekkes i økende grad frem som viktig for å involvere og engasjere allmenheten i miljømessige problemstillinger. Folkeforskning innebærer å invitere folk flest, eller definerte grupper, til å bidra aktivt inn i forsknings- og forvaltningsrelaterte aktiviteter, sier NIVA-forsker Line Barkved. 

Bygger på eksisterende app

Allmennheten oppfordres til å bidra til innsamling av informasjon ved å bruke AMBER Barrier Tracker-appen. Appen er utviklet for bruk i folkeforskning av Natural Apptitude som del av et EU-finansiert prosjekt, AMBER (Adaptive Management of Barriers in European Rivers). Målet med prosjektet var å få på plass en tilpasningsdyktig vannforvaltning med hensyn til drift og funksjon av vandringshindre i europeiske vassdrag. Dette vil på sikt bidra til en effektivisering av arbeidet med rehabilitering og restaurering av langsgående kontinuitet i elver og bekker. Dette er viktig for at økosystemene skal fungere godt. 

AMBER-prosjektet har siden 2016 jobbet målrettet for å samle inn informasjon om vandringshindre i europeiske elver i en felles database (The AMBER Barrier Atlas). Data som samles inn i det NIVA-ledete pilotprosjektet vil også lagres og deles med andre brukere i dette atlaset. På sikt er det et ønske om at det opprettes en nasjonal database for bedre å sikre nasjonale data, og for å få enklere tilgang. Dette er aspekter som kartlegges i pilotprosjektet.

Fordelene med å ta i bruk en allerede eksisterende app er flere. 

amber app2.png
AMBER Barrier Track-appen er nå klar til bruk! Den kan lastes ned til smarttelefoner her: Barrier Tracker-appen for iPhone Barrier Tracker-appen for Android

– Ved å knytte oss til AMBER-prosjektet som en del av vår nasjonale pilot, vil vi bidra med informasjonsflyt på tvers av landegrenser som kan brukes til internasjonal forskning og vannforvaltning. I tillegg får vi mulighet til å knytte kontakt med organisasjoner i andre land og utveksle erfaringer på tvers, både om tematikken vandringshindre spesifikt og bruk av folkeforskning i miljøforskning og forvaltning generelt, sier Johnny Håll, forsker i NIVA og prosjektleder for pilotprosjektet.

Bredt sammensatt pilotgruppe

I det norske pilotprosjektet er det nedsatt en gruppe bestående av representanter fra vannforvaltningen, forskningen og andre interesseorganisasjoner med tilknytning til vassdragene våre. Pilotgruppen har blant annet fått i oppgave å oversette appen til norsk, samt å teste ut hvordan appen fungerer under norske forhold. Oversettelsen var ferdig i begynnelsen av mars 2021, og vil inkluderes i appen som en del av en større oppdatering i juli-august. 

Uttestingen av appen ute i felt startet i slutten av april med den engelske versjonen, og vil pågå frem til oppdateringen er på plass i begynnelsen av september.  

– Under testperioden ser vi blant annet på brukervennlighet, hvor godt eksemplene i appen passer til norske vandringshinder, hvor dekkende appen er for de typer vandringshinder vi har, samt hvor godt appen fungerer uten internettdekning, sier Håll.

Et viktig aspekt er den totale brukeropplevelsen. Hvis appen oppleves som interessant og enkel å bruke, treffer den trolig godt testgruppen bestående av representanter fra ulike jeger- og fiskeforeninger, interesseorganisasjoner, m.m. Det er også ønskelig å få svar på hvor lang tid det tar før en observasjon blir kvalitetssikret, godkjent og lagret i den internasjonale AMBER-databasen, etter at den har blitt registrert ved bruk av appen.

Norsk lansering i september

Pilotprosjektet ble presentert og den norske versjonen av AMBER Barrier Track-appen lansert 17. september 2021 under Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker i regi av Direktoratsgruppa for vannforvaltning. 

Nå kan appen lastes ned i norsk versjon, og alle som ønsker det kan registrere vandringshindre. Å lage en brukerprofil er valgfritt, men da er det også mulig å samle poeng slik at man kommer videre til neste nivå med flere funksjoner.

Erfaringene fra pilotprosjektet vil bli oppsummert i en rapport sommeren 2022.

Sist oppdatert