Til hovedinnhold
English
Prosjekter

more4nature - empowering citizens in collaborative environmental compliance assurance via monitoring, reporting and action

Det EU-finansierte prosjektet more4nature handler om å inkludere og styrke sivilsamfunnets rolle i å overholde miljøforpliktelser. Prosjektet har som mål å utløse en transformativ endring i arbeidet med å redusere forurensning, styrke biologiske mangfold og forhindre avskoging ved å inkludere innbyggere og lokalsamfunn som nøkkelaktører i samarbeidet om å sikre at miljømål og miljøforpliktelser overholdes. 

Hands holding a tree