Til hovedinnhold
English

Laurence Carvalho

Forskningsleder
E-postadresse
laurence.carvalho@niva.no
Telefonnummer
+47 982 15 432
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Ferskvannsøkologi

Profil

Laurence er forskningslederen ved Seksjonen Ferskvannsøkologi ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Han har ekspertise på biologiske reaksjoner på miljøendringer i innsjøer og reservoarer, spesielt planteplankton, makrofytter og skadelige algeoppblomstringer av cyanobakterier. Han har utført denne forskningen ved å analysere nasjonale, europeiske eller globale datasett fra regulatorisk overvåking, satellittjordobservasjon og borgervitenskap. Han kombinerer også bredskalastudier med tidsseriestudier fra langsiktige innsjøovervåkingsprogrammer. Han var ansvarlig for å levere vannkvalitetsmål og planteplanktonvurderingsordninger for det europeiske vannrammedirektivet og ledet utviklingen av Bloomin' Algae citizen science-appen. Mange av hans nylige prosjekter undersøker restaurering av ferskvanns biologisk mangfold og forvaltning av ferskvannshabitater for å sikre bærekraftig levering av ferskvannstjenester (vannforsyning, rekreasjon, fiskeri, klimaregulering og vannrensing).