Til hovedinnhold
English
Illustrasjonsbilde av person på lab.
Laboratorier

Analytisk kjemi

Teamet av høyt kvalifiserte analytikere i dette laboratoriet arbeider med metoder for måling av nye og fremvoksende kjemiske forurensninger.

Nøkkelforskere
Malcolm Reid

Det finnes 204 millioner organiske stoffer, legeringer, blandinger og polymerer beskrevet i vitenskapelig litteratur. Lite er kjent om de fleste, og det er umulig å studere alle i detalj. Det analytiske kjemiteamet i dette laboratoriet samarbeider med industrien, reguleringsmyndigheter og det internasjonale forskningsmiljøet for å prioritere stoffer som kan utgjøre et problem for miljøet eller menneskers helse. Teamet utvikler deretter avanserte analysemetoder for å påvise og måle disse stoffene i miljøet. Data generert i dette laboratoriet baner vei for tryggere bruk av kjemikalier og en fremtid uten forurensning.

Den analytiske instrumentparken omfatter

  • Væskekromatografi (høyoppløselig) massespektrometri . LC(HR)MS
  • Gasskromatografisk massespektrometri - GCMS.
  • Pyrolyse gasskromatografi massespektrometri - pyr-GCMS.
  • Forbrenning ionekromatografi - CIC.

Spesifikk ekspertise i gruppen omfatter følgende klasser av kjemikalier og forurensende stoffer:

  • Legemidler og veterinærmedisiner
  • Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS-er)
  • Polymerer, mikroplast og plasttilsetningsstoffer.
  • Mer tradisjonelle POP-er, inkludert et bredt spekter av PAH-er.