Til hovedinnhold
English

Vi leverer instrumentering, utstyr og forskningsfasiliteter som dekker NIVAs forskeres behov i prosjektene deres. Vi utvikler eller skaffer til veie ulike typer sensorer og utstyr, alene eller satt sammen i større rigger. Vi har også utleie av både instrumenter, diverse utstyr, båter og biler.  Våre driftsteknikere og instrumentingeniører ivaretar NIVAs utstyrs- og instrumentpark, spekker og bygge løsninger for forskerne. 

Seksjonens ansvarsområde omfatter NIVAs forskningsstasjon på Solbergstrand, som huser en rekke fasiliteter for forskning innenfor akvakultur og økosystemer både marint og i ferskvann. Stasjonen huser også en rekke kunder som gjennomfører teknologitesting, slik som forskjellige vannrenseteknologier. Vi tilrettelegger for og røkter akvakulturforsøk, og bidrar til å få god gjennomføring av en rekke andre typer forsøk.