Til hovedinnhold
English
Illustrasjon av lys
Laboratorier

Miljøteknologisk laboratorium

NIVA har et sterkt forskerteam som bidrar med kunnskap for å forstå problemene, prosessene og løsningene for å håndtere drikkevann, bassengvann, avløpsvann, overvann, sigevann og prosessvann fra ulike industriprosesser. 

Eksempler på industriprosesser inkluderer metallurgisk industri, akvakultur og akvaponi, gruver, vaskerier, med flere.

Sentralt i denne forskningen er at vi kan gjennomføre eksperimenter med ulike naturbaserte og tekniske renseløsninger i ulik skala (lab, pilot og fullskala) for ulike typer vann.

I vår forskning studeres både hvordan vi kan rense de ulike vanntypene for partikler, organisk stoff, næringssalter, miljøgifter og legemidler, og i tillegg inaktivere eller fjerne patogener, antibiotikaresistente mikrober og gener.

Vi studerer også hvordan vi kan høste energi, næringssalter og metaller fra vannet, og hvordan dette inngår i en mer bærekraftig bruk og gjenbruk av ressurser. Dette er således et bidrag til en fremtidig sirkulær økonomi.

Ulike renseløsninger vi jobber med er:

 • Kraftige oksidasjonsprosesser (AOP)
 • Lysbehandling med UV og blått lys
 • Filter- og membranteknologi (mikro-, ultra-, nano- og RO-)
 • Biologiske avløpsrenseprosesser (aktivslam, biofilm og gelinnstøpt)
 • Bruk av mikroalger til rensing
 • Mikrobielle elektrolytiske celler (MEC)
 • Kjemisk felling og flokkulering
 • Adsorpsjon og resorpsjon til ulike typer sorbenter
 • Stripping/dampstripping og kondensering
 • Naturbaserte fordrøyning- og renseløsninger som rensedammer og regnbed

Vi jobber også med ulik type karakterisering:

 • Partikkelstørrelsesfordeling
 • Sedimentasjonshastigheten til partikler
 • Utlekkingspotensialet fra ulike typer materialer til vann
 • Nedbrytningspotensialet av ulike typer forbindelser (i samarbeid med økotoks…)
 • Enkel bestemmelse av mikroorganismer
 • Potensialet for dannelse av desinfeksjonsbiprodukter
 • Viskositet
 • XAD-fraksjonering av naturlig organisk materiale

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om hva vi kan tilby.