Til hovedinnhold
English
Tre mennesker i arbeidsuniform og hjelmer som sitter ute
Jobbe i NIVA

Balanse mellom arbeid og fritid

Vi skaper ny kunnskap hver dag. Det er ikke lett. Og vi vet at det for mange er behov for fleksibilitet i arbeidslivet for å balansere karriere og andre forpliktelser gjennom forskjellige livsfaser.

I NIVA er vi derfor opptatt av å legge til rette for en sunn balanse mellom jobb og fritid. Du skal ha muligheten til å få en meningsfull og spennende karriere, samtidig som du tar vare på andre aspekter i livet ditt. 

Godt medarbeiderskap i NIVA innebærer stor grad av tillit, selvstendighet, samarbeid og ansvar. Vi tror på å skape et arbeidsmiljø som gir deg rom til å trives både profesjonelt og personlig. 

Emmy Nøklebye, forsker, internasjonalt miljø og utvikling

"Jeg setter pris på at jeg har en veldig fleksibel og variert arbeidsdag. Etter et par uker på feltarbeid i India er det godt med med konsentrasjonsarbeid hvor jeg hovedsakelig skriver og leser. "