Til hovedinnhold
English
Mann med vadebukse i Akerselva
Jobbe i NIVA

En jobb med mening

NIVA er en uavhengig og ledende forskningsinstitusjon som arbeider med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av samfunn, forvaltning og næringsliv.

Mer enn 70% av jordas overflate er dekket av vann, og vi skaper, bruker og deler kunnskap om hvordan vann påvirker natur, miljø, klima og samfunn. Kunnskapen vår skal være et viktig grunnlag for utvikling av politikk og næringsliv. Derfor er det så spennende og gøy å jobbe i NIVA! 

Vår visjon er forskning for en bærekraftig fremtid. Vi skal sikre at dagens behov blir møtt uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner. Dagens miljøutfordringer er ofte sammensatte og løsningene mer komplekse enn tidligere, og endringer i klima og natur henger nøye sammen. Vi må bruke kunnskapen vår på nye måter for å bidra til å løse de store utfordringene. 

Roger Raanti, laboratorieingeniør, preanalyser.

Som forskningsinstitutt jobber vi for noe mer enn bare kommersielle hensyn og det synes jeg er veldig motiverende.

NIVA er en uavhengig forskningsstiftelse. Vårt økonomiske overskudd investeres i virksomheten, gjennom forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanseutvikling hos de ansatte. Alt med formål om å skape en bedre verden. 

Forsker på løsninger 

Vår kunnskap har verdi når den brukes og er relevant. Derfor jobber vi tett med oppdragsgivere og samfunnet for å forstå deres behov og bidra til en bærekraftig utvikling. Gjennom forskning, miljøovervåkning, utredning, rådgiving og innovative løsninger bidrar vi til blågrønn omstilling og gode løsninger på samfunnsutfordringer.

Kvinne med skjerf
Helene Frigstad, seniorforsker, oseanografi

Jeg hadde lyst til å jobbe med å finne løsninger, ikke bare dokumentere endringene på hvordan vi mennesker påvirker havet.

Er du opptatt av miljøspørsmål og ønsker å være en del av en organisasjon som jobber vitenskapsbasert for en bærekraftig fremtid?