To main content
Norsk
Publications

Vannmiljø i settefiskanlegg

Academic lecture
Year of publication
2013
External websites
Cristin
Involved from NIVA
Åse Åtland
Contributors
Torstein Kristensen, Åse Åtland, Henning Andre Urke, Frode Kroglund, Bjørn Olav Rosseland